Dr. Bülent URAN

Kişisel Web Sitesi

Üyelik Girişi
HOLİSTİK SAĞLIK

Bölüm 1 Kısım 1Zihin neye inanırsa onu gerçekleştirme eğilimine girer


Bu sadece zihinsel boyutta değil, bedensel boyutta da olan bir değişimdir. Hipnoz biraz da budur. Kısaca inandığın şey gerçekleşir.

Bu bir beklentiden öte, fiziksel bir olaydır.

Ben böyle şeylere inanmam diyebilirsiniz.

Siz inansanız da inanmasanız da bu böyledir. İnancın fiziksel boyutta değişim yarattığı ile ilgili bilimsel kanıtlar son yıllarda giderek artmaktadır. 

Mesmer’in soruşturması; Tarihte bilinen ilk randomize tek kör çalışma.
 

Aslında ilk bilimsel kanıtlar hipnozun babası sayılan Dr. Anton Mesmer’in yargılanması sırasında ortaya konmuştur.

Mesmer animal manyetizma adı altında uyguladığı terapilerle Paris’te çok meşhur olmuş ve asil doktorların ekmeğine mani olmuştur. Asil doktorların Mesmer’in bir şarlatan olduğu ve soruşturulmasını Kral 16 Louis’den talep etmesi üzerine bilimsel bir komisyon kurulmuş ve Mesmer’in terapisi aralarında meşhur Benjamin Franklin ve Kimyacı Lavoisier’inde bulunduğu bir komisyon tarafından incelenmiştir.

Mesmer kendisinde bir güç olduğunu iddia etmekte ve bu gücü değişik objelere geçirerek hastalıkları tedavi ettiğini ileri sürmektedir. Bu nedenle Mesmer’in asistanlarından biri bu incelemeye davet edilir ve güçlerini ispat etmeleri istenir.

Asistan doktor bir ağacı manyetize(!) eder. Manyetize(!) edilmiş bir ağaca tutunan hastaların iyileşmesi beklenmektedir. Çünkü hep böyle olmuştur. Ama bahçede iki ağaç vardır ve sadece bir tanesi manyetize edilmiştir.

 Franklin hastalardan birini çağırır ve etkisiz ağacı işaret ederek o ağacın şifalı olduğunu söyler. Kişi gider ağacı tutar ve titremeler geçirerek iyileşir.

Bir başka hastada tam tersi yapılır. Yani manyetize edildiği iddia edilen ağacı tutması istenir ama ağacın normal olduğu söylenir. Bu nedenle de hasta hiç etkilenmez.

Mesmer’in doktoru ve komisyon üyeleri şaşkınlık içindedir.

Ne olmaktadır?.

Bir çok deneme yapılır. Hepsinde de hastalar neyin şifalı olduklarına inanırlarsa onu kullandıklarında titremeler geçirerek iyileşmektedir.

Ama şifalandığı öne sürülen araçların (su, yiyecek, ağaç gibi) eğer “etkisi yok” denirse gerçekten bir etkisi olmamaktadır. Sonunda komisyon Mesmer’in şarlatan olduğuna karar verir.

Rapora göre Mesmer’in özel bir gücü yoktur ve insanlar sadece iyileşeceklerine inandıkları için iyileşmektedirler. Komisyonun amacı Mesmer’in etkisini incelemektedir ve Mesmer de bir etkisi olmadığına göre komisyonun görevi sona ermiştir. Komisyon işin inanç yönüyle hiç ilgilenmemiştir. Bu bulgu yüz yıldan fazla bir sürede ( soruşturma tarihi 1784 dür) kimsenin dikkatini çekmemiştir.