Dr. Bülent URAN

Kişisel Web Sitesi

Üyelik Girişi
HOLİSTİK SAĞLIK

DUYU-HİS

DUYGU DEĞİŞİMİ

Duygu bir enerjidir. bedenimizin enerji durumunu ifade eder. farklı enerji durumları farklı duygu isimleri ile ifade edilir. Neşe, korku, üzüntü gibi... 

Tehdit karşısında oluşan enerji değişimine duygu değişimi diyoruz. Beden denge duygu durumundan yüksek enerjili duygu durumuna geçmiş olur.

YDuygular İYİLEŞMENİN baş aktörüdür. 

HİSLER

Duygular enerji bedenimizin yapısı içindeyken, duyguların hareketlerinin fiziksel bedendeki karşılığı hisler olur. Hisler fiziksel bedenimizi duygularla bağlantılı hale getirir.

Duyguları doğrudan saptayamayız. Sadece hisler üzerinden fark ederiz. Bu nedenle de günlük yaşantımızda his ve duygu birbirinin karşılığı gibi kullanılır ama birbirinden farklıdır.

Esas somut olan duygudur.

His duygunun sanki aynadaki görüntüsüdür.

Asıl olan enerji bedenidir. Fiziksel beden duygular için ayna görevi görür. 

Duygular titreştiği zaman kendini bir hisle belli eder.Duygu koçluğu sırasında duyguyu harekete geçirmek için uğraşırız, kışkırtmaya çalışırız.

Duygunun kışkırdığını ancak hisleri hissederek anlayabiliriz.


Her duygu bedende bir his kompleksi ile temsil edilir.

Ama her hissin duygusal karşılığı bulunmaz.

Hisler bir yönüyle bedenimizde bir şeylerin ters gittiğini haber veren alarm görevi görürler.

Eğer fiziksel işleyişte bir anormallik yoksa duygusal hislerden bahsederiz. Duygusal hislerde o anda bedenimizin enerji kanallarında duyguların titreştiğinin karşılığı olurlar.

Duygular ya şu anda yaşadığımız bir olayla ilgilidir ya da geçmişte yaşadığımız olaylarla.


DUYGU SIKIŞMASI

Eğer geçmişte yaşadığımız olaylarla ilgiliyse duygu sıkışmasından bahsederiz.

Yani o anda bir his hissederken bu hissin fiziksel karşılığı yoksa ve o anda yaşadığımız olayla da duygusal bir bağlantısı yoksa geçmişten bir duygu içimizde titremiş demektir. Yani geçmişin hipnozu titreşmiş demektir.

O zaman hisler bir yönüyle bize hipnozlarımızı işaret eder…

Buradan bir sonuç çıkarabiliriz. Hipnozlar duygularla bağlantılıdır. Ama hangi duygularla?

Geçmişin sıkışmış kalmış duygularıyla…

O halde hipnozu besleyen güç sıkışmış duygulardır.

Her inanç, inanç olurken sıkışan duygunun enerjisiyle beslenir. İşte zaten inancın gücü bu beslenen enerjiden kaynaklanır.

Geçmişin hipnozunu bozmak demek enerji bedenini temizlemek demektir.

Geçmişin hipnozunu bozmak enerji bedeninde sıkışmış kalmış duyguları yeniden akıtmak demektir.

Bilinçaltının somut karşılığı enerji bedenindeki sıkışmış duygulardır.