Dr. Bülent URAN

Kişisel Web Sitesi

Üyelik Girişi

Bölüm 1 Kısım 5Bedavaya iyileşmek
 

Meditasyon, dua, spirituel pratiklerin ve sosyal yardım çalışmalarına katılmaların sağlık üzerine olumlu etki yarattığını gösteren çalışmalar vardır.

Ama “şu hastalık için X geni bulundu” tarzı bir drama yaratmadığından bu tip çalışmalar medyada çok az yer bulmaktadır. Bu tip eylemler çoğu ilacın yanına bile yaklaşamayacağı oranda hastalıktan ölüm riskini azaltmaktadır.

(Oxman, Thomas E.et al (1995). Lack of social participition on religious strengthand comfort and risk factors for death after cardiac surgery in the elderly. Psychosomatic Medicine. Vol 57 p 5-15. ) 

Madisondaki Wisconsin Üniversitesinde Vietnam da savaşmış askerler üzerinde yapılan çalışmada affetmeyi öğrenenlerin kalp rahatsızlıklarından kurtulmaya başladıkları ve kalbe giden kan akımının arttığı gösterilmiştir. Yine aynı üniversitede yapılan ayrı bir çalışmada meditasyonun bağışıklık sistemini güçlendiren birçok antikorun kandaki seviyesini arttırdığı bulunmuştur.

Meditasyon kan basıncını düşürür, kalp hızını dengeye getirir, felç riskini, kalp krizi riskini ve kansere yakalanma riskini azaltır. Bunun yanında kronik ağrıları kaldırır, depresyonu çözer, kaygıyı azaltır. Eğer meditasyon ilaç olsaydı bunu reçeteye yazmamak malpractice ( yanlış tıbbi uygulama) sayılırdı.
(Davidson, Richard J. , Kabat-Zihn J. At al. (2003). Alterations in immun function produced by mindfullnes meditation. Psychosomatic Medicine vol 65, p 564). 

Fizik dünyasında mevcudun çok azı bilinmektedir. Bilinç dediğimiz yapının bizim bilmediğimiz moleküller üzerinden etkisi vardır. Kuantum dünyasında entanglement gibi mevcut fiziksel bilgilerle açıklanamayacak bulgular ortaya çıkmaktadır. Ortada mucize falan yoktur. Sadece henüz tam açıklayamadığımız bir fiziksel olay vardır. Olayın tamamen fiziksel etki olduğunu gösteren çalışmalar vardır.

Örneğin California’daki Noetic Sciences Institute’den Ph D Dean Radin şöyle bir deney yapmıştır. Her türlü elektromanyetik etkiyi engelleyen bir kafes yapmış ve bu kafese kanser hastalarını yerleştirmiştir. Hasta kafesteyken dışarıda, onun göremeyeceği bir yerden hastanın yakını bilgisayarla belirlenen rastgele zamanlarda 10 saniye sürelerle hastası için dua etmiştir. Bu süreçte hastadan alınan deri iletisi ölçümleri düşmüştür. Yani beden bu duayı aıgılamakta ve otonomik sinir sitemi ile yanıt vermektedir. Bu etki her türlü elektromanyetik iletimden bağımsız bir şekilde hastaya ulaşmaktadır. (Radin Dean (2008). Compassionate intention as a therapeutic intention by partners of cancer patients: effect of distant intention on the patients’ autonomic nervous system. Explore 4:4, p 235.)

Kristal fiziği konusunda tanınmış olan ABD den Prof William Tiller “Science and Human Transformation; Subtle Energies, Intention and Conciousness” isimli kitabında insan bilincinin fiziksel olaylar üzerindeki etkisine kanıtları yaptığı deneylerle ortaya koymakta ve sonuçlarını aşağıdaki gibi özetlemektedir.

1.. Enerjisini güçlü bir şekilde kullanan insanlarda yaratılan biyoalan materyellerin özelliklerini değiştirebilir. Bu şekilde elektronik cihazların çalışmaları üzerine etkili olabilmektedir. Bu etkiler günlük gözlemlerle tahmin edilemeyecek etkilerdir.

2.. Normal insanlardan yayılan elektromanyetik olmayan biyoalanlar, yönlendirilmiş niyetle ve dikkatle yönlendirildiği zaman basit gaz salan cihazlardan elektron mini-çığlarının boşalmasına neden olabilmektedir. Odaklanma arttıkça salınan elektron miktarı artmaktadır.

3.. Bazı insanlar çakralarından düşük düzeyde enerji paketleri salabilmektedir. Bazı işlemlerle enerji elektriğe çevrilebilmektedir. Bu amaçla akupunktur meridyen sistemi kullanılmaktadır. Bu dönüşümle gerek bedende gerekse bedenden uzak yerlerde yüksel elektrik voltajları ölçmek mümkün olmaktadır.

4.. Kalbe sevgi niyetiyle odaklanıldığı zaman kalp atımları EKG de armonik olmaktadır. Kalpdeki bu uyumlaşma beyinin ve bedenin diğer elektriksel titreşimlerini de aynı armoniye getirmektedir. Bu durumda bedendeki kimyasal madde salınımı daha sağlıklı bir şekle girmektedir. Yukarda da belirtildiği gibi odaklanmış niyet psikokinetik olarak gerek beden içinde gerekse beden dışındaki moleküler yapıları etkilemektedir.

5.. Çoğu küçük çocuklar elektromanyetik enerjileri ve düşük enerjileri algılayabilmektedir. Çocuklar birbirinden haberi olmadan bu enerjileri aynı şekilde ve renkte resmedebilmektedir.

6.. Çatal çubukla yer altında su bulmak doğal bir insan yeteneğidir. Bilinçaltı değerli bilgileri mini kasları hareket ettirerek bilince aktarabilmektedir. Ya da bedenin belli bölgelerinde ısı yaratarak aranan bilgiyi aktarmaktadır. 

William Tiller
 Concious Act of Creation adlı 2. kitabında anlattığı deneylerle de insan niyetinin rahatlıkla elektronik aletlere depolanacağını ve taşınabileceğini kanıtlamıştır. 

Lynne Mc Taggart Field adlı kitabında iyi tasarlanmış deneyleri temel alarak insan bilincinin bedenimizin dışında etkisi olan bir madde olduğunun örneklerini sunmuştur.

Bilinci çok düzenli bir şekilde enerji düzeyinde organize edebilirsek fiziksel maddede değişiklikler yaratabiliriz. Bu etki zamandan ve uzaklıktan bağımsızdır.

Niyet dediğimiz odaklanmış düşüncedir. Bu şekilde baktığımızda o zaman üretilen her düşüncenin aslında dünyamıza etki eden bir enerjisi vardır. Ama bu enerji mevcut cihazlarla ölçülemeyecek boyutlarda ve titreşimlerde olmaktadır. Bu ölçümler için çok farklı şekilde tasarlanmış aletlere gereksinim vardır. Tüm bunlar ciddi yatırım gerektirir. Ama bu tip yatırımların getirisi ilaçların getirdiği kar göz önüne alınacak olursa okyanusta damla kadar kalır. Bu nedenle de büyük şirketler bu tip çalışmaların yanına bile yaklaşmamakta ve yatırım yapmamaktadır. Üniversitelerde bu tip çalışmaları dışlamakta, çalışmalarında ısrar eden bilim adamlarını üniversiteden uzaklaştırmaktadırlar. Lynne Mc Taggart şu anda niyetin fiziksel etkilerini kanıtlayacak olan bir çok bilimsel çalışmayı organize etmektedir. 


Yorumlar - Yorum Yaz