Dr. Bülent URAN

Kişisel Web Sitesi

Üyelik Girişi
HOLİSTİK SAĞLIK

Bölüm 1 Kısım 2Yönlendirilmiş niyet ya da dua uzaktan iyileştirici güce sahiptir

 Dr. Ironson, Miami Üniversitesi psikiyatri profesörüdür ve NIH( National Institute of Health) tarafından yaptığı çalışmalar ödüllendirilmiştir.

Özellikle inanç ile immün sistem arasında bağlantıyı gösteren çalışması çok ses getirmiştir. ( Ironson G et al. View of God is Associated with disease progression in HIV. Paper presented at the annual meeting Society of Behavioral Medicine. March 22- 29. 2006 San Fransisco. ). 

Bu çalışmaya göre inandıkları Tanrı’nın iyi olduğuna inanan HIV hastalarının immün fonksiyonları (bağışıklık sistemi), Tanrı’nın cezalandırıcı olduğuna inananlara göre çok daha olumlu bulunmuştur.

Genelde bu hastalık teşhisi konan kişilerin büyük çoğunluğu spiritüel bir değişim geçirmiştir ve bu değişim hastalığın gelişimini durdurmuş ve olumlu yöne çevirmiştir. 

Larry Dossey, “Prayer is Good Medicine” isimli kitabında 1200 den fazla bilimsel çalışmanın sonucuna göre uzaktan duanın sağlığı olumlu etkilediğini bildirmiştir.

Annals Internal Medicine, Journal of Alternative and Complemantary Medicine deki meta analizler dua’nın, uzaktan iyileşmenin, niyetin iyileşme üzerine anlamlı etkisi olduğunu ortaya koymaktadır.

( Astin JE et al. (2000). The efficacy of “distant healing”; a systematic rewiev of randomized trials. Annals of Internal Medicine. 132 p.903).
Jonas WB (2001). The middle way; Realistic randomized controlled trials for the evaulation of spiritual healing. The Journal of Alternative and Complemantary Medicine.) 

Bazı çalışmalar duanın etkisizliğini ortaya koymaktadır. Ama bu çalışmaların tasarımı tam skolastik tıbbi görüşe uygundur.

Duanın (yönlendirilmiş niyetin) etkili olması için kalpten ve inanarak verilmesi gerekir.

Ama klasik tıbbi çalışmalar duayı bile sterilize etmekte, sadece belli sürelerle belli cümlelerin basmakalıp söylenmesini istemektedirler.

Bu şekilde dua olarak verilen sözler tabiî ki etkili olmamaktadır.

Dossey ilginç bir çalışma yapmıştır. Zihinsel konsantrasyonun ve niyetin kesin olarak mantar gelişmesini etkilediğini göstermiştir. Bu çalışmada duacılar iki gruba ayrılmıştır. 3 duacı spiritüel iyileşme konusunda çalışmaları olan uzmanlardır. Diğer dört duacı ise öğrencilerdir.

Tüm olumlu sonuçlar uzman duacılar tarafından elde edilmiştir.