Dr. Bülent URAN

Kişisel Web Sitesi

Üyelik Girişi
HOLİSTİK SAĞLIK

Bölüm 3 - Hipnoz

Hipnoz nedir?Hipnoz bir eylem halidir. 

Bir inanca göre davranma halidir. 

Tüm inançlar yanlışlanabilir. 

O halde hipnoz yanlış bir fikre göre yaşama ve seçimler yapma halidir. 

O zaman hipnoz yaşamın, evrenin işleyiş gerçeklerine aykırı bir davranış şekli olmaktadır.

Basitçe hipnozda yaşamak gerçek dışı yaşamak olmaktadır.ÇOĞU KİŞİ - HATTA TOPLUMUN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU- HİPNOZDA YAŞADIĞININ FARKINDA OLMADAN HAYATINI YAŞAR VE DÜNYADAN GÖÇER GİDER. 


HİPNOZ BİR TELKİNİN, VEYA BİR FİKRİN BİLİNÇALTI TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ VE ONA GÖRE YAŞANMASI HALİDİR. 


SPİRİTÜEL YAŞAMAK

“Spiritüel yaşamak; yaşamın, evrenin işleyiş kurallarıyla uyumlu yaşamaktır” 

iyileşme, değişim, aydınlanma, kişisel gelişim adına ne dersek diyelim tek bir amaca yöneliktir.

Önce hipnozlarımızı fark etmek, sonra da bu hipnozlardan kurtulmak… Farkındalık ve özgürleşme çabası diyebiliriz.2 GRUP HİPNOZ VARDIR. 

Farkında olduklarımız ve farkında olmadıklarımız.

  • Ancak farkında olduğumuz hipnozlarımızdan kurtulma şansımız vardır.

  • Farkında olmadıklarımız ise hayatımızı yönetmeye devam eder.


Farkında olduğumuz hipnozlar daha tartışılabilirdir. Farkında olmadıklarımız ise içten içe hayatımızı oymaya devam eder. Hayatımızı oyan şeyler bedenimizi de oyar.

HİPNOTİK İNDÜKSİYON

Bir kişinin bilinçaltına telkin yerleştirmek için yapılan uygulamaya hipnotik indüksiyon denir. Bir takım talimatlarla, sözlerle, yönergelerle kişinin farklı bir zihinsel duruma geçmesi hedeflenir.

Bu duruma zihin gevşekliği ya da trans hali de deriz. Temel amaç bu zihinsel durumda bilinçaltı telkinleri daha kolay alacak ve eyleme koyacaktır. 

             Hipnotik indüksiyon da amaç kişinin bilinçaltına yeni telkinler yerleştirmek değildir. Aksine mevcut yanlış telkinleri ortadan kaldırmak amacıyla hipnotik transttan yararlanırız. 

Bu hipnotik bilgieri silmeye GEÇMİŞİN HİPNOZUNU BOZMAK diyoruz. 

ÖNEMLİ ÇIKARIMLAR

1. Hipnozda yaşamak gerçek dışı inançlara göre yaşamaktır.

2. İyileşmenin amacı geçmişin hipnozlarından kurtulmak ve kendi irademize göre seçimler yaparak yaşamaktır.

3. Hipnotik indüksiyonu hipnozları bozmak amacıyla kullanırız. 


Yorumlar - Yorum Yaz