Dr. Bülent URAN

Kişisel Web Sitesi

Üyelik Girişi
HOLİSTİK SAĞLIK

ZİHİN - DUYGULAR

Zihin, Bilinçaltı, Bilinç, İnanç, 

ZİHİNZihin basitçe varlığımıza ait olduğunu bildiğimiz ama mevcut modern cihazlarla dahi doğrudan ölçülemeyen ya da gösterilemeyen özelliklerimizdir.

Bunların başında da duygularımız ve düşüncelerimiz gelir.


Zihnin başlıca 2 bölümü vardır. Bilinç ve Bilinçaltı.

BİLİNÇ

Bilinç düşünen aklımızdır.

 • Düşünen,
 • analiz yapan,
 • mantık kuran,
 • seçim yapan,
 • karar veren,
 • irade ortaya koyan


zihinsel ögelerimizi içermektedir. 
BİLİNÇALTI

Bilinçaltı ise temel olarak koruma görevini üstlenmiş zihinsel ögelerin toplamıdır.

Bilinçaltının asli görevi ait olduğu varlığı korumaktır.

Bu koruma ögeleri en ilkel araçlardan en gelişmiş araçlara kadar bir yelpaze oluşturur.

 • Refleksler,
 • savaş ya da sıvış sistemi, 
 • anılar,
 • hafıza,
 • alışkanlıklar


hepsi bilinçaltının kullandığı ya da yarattığı şeylerdir.DAVRANIŞLARIMIZ

Davranışlarımız zihnimizin bir ürünüdür.

Alışkanlıklarımız bilinçaltı ile daha yakından bağlantıda iken, iradi eylemlerimiz bilinçle bağlantılıdır.

Bilinçaltı ait olduğu varlığı tehlikelerden nasıl korur?

1. Doğuştan gelen hazır bir bilgi arşivine sahiptir.

2. Hızla tehlikeli olanla olmayanı birbirinden ayırmayı öğrenir. 

Doğuştan gelen tehdit bilgilerine her canlı ve dolayısıyla insan da sahiptir. Karanlık, yükseklik, büyük ve hareketli objeler, yüksek ses veya ışık, doğan her canlının korktuğu ve savunma mekanizmalarını harekete geçirdiği durumlardır.

Bilinçaltı aynı zamanda tehlikeden korunma mekanizmalarını da harekete geçirir.

Tehdit karşısında her canlının bedeni hızla tepki gösterir.

Tepkinin birinci aşaması bedendeki enerjinin arttırılması ve yeniden dağıtılmasıdır.

İkinci aşaması ise bu artan enerji ile tehlikeden uzaklaşacak bir eylemin ortaya konmasıdır.


Bu eylemler esas olarak iki kategoridir.

A. Kaçma veya saklanma eylemleri.

B. Kaçırma ya da savaşma eylemleri.


Ama eylem ne olursa olsun bilinçaltının yarattığı enerji sistemi değişiklikleri hemen hemen özdeştir. Kalp hızla çarpar, nefes alışı hızlanır, beden kasları gerginleşir, kollara bacaklara kan dolar. Bağırsak, cinsel organlar ve deriden kan çekilir. Yani kan aracılığı ile enerji o an için işe yaramayan organlardan harekete hızla geçmek için çalışması gereken organlara transfer edilir.
Yorumlar - Yorum Yaz