Dr. Bülent URAN

Kişisel Web Sitesi

Üyelik Girişi

Bölüm 1 Kısım 4
Sıfır yan etkiyle iyileştiren ilaç(!); Plasebo
 

Plasebolar yeni bir ilacın etkisini mukayese etmek amacıyla kullanılan sahte ilaçlardır. İçi boş haplardır.

Ama bir çok geniş ölçekli çalışma plaseboların iyileşme yaratmakta %35 oranında etkili olduğunu göstermektedir. Plasebonun etkili olması için kullanan kişi etkin ilacı kullandığını zannetmelidir.

Bu etki bir çok etkin olduğu iddia edilen ilaçlardan daha etkilidir.

Plasebolar depresyonu iyileştirmekte bir çok meşhur depresyon ilacından daha iyi sonuç vermektedir.

Connecticut Üniversitesinden Ph. D Irving Kristol, Prozac ve Zoloft kullanan hastalar üzerinde yaptığı araştırmada bu ilaçların iyileştirici etkilerinin yüzde 75 inin hastaların inançlarından kaynaklandığını göstermiştir. Yani hastalar medyanın, doktorların etkisiyle ilaçların kendilerini iyileştireceğine inandıkları için iyileşmektedirler.

Kalan yüzde 25 in etkisinin de inançtan gelme olasılığı yüksektir.

Çünkü çalışmaya katılan denekler bir şekilde gerçek ilaçla plaseboyu birbirinden ayırabilmektedir. Gerçek ilacın bedende yarattığı yan etkilerden dolayı gerçek ilacı kullandıklarını bilmekte ve bu nedenle inanç sistemleri güçlenmektedir.

2. Bir çalışmasında Kristol, Amerikan Food and Drug Administration’ın (FDA) database kayıtlarında bulunan 47 antidepresan çalışmasını incelemiş ve
ilaçların etkisinin çoğunun plasebo etkene bağlı olduğunu bulmuştur.

 Bu etki Paxilde %69 iken, tanınmış ilaç Prozacda %89 a kadar çıkmaktadır. İlaçlarla plasebonun etkisi arasındaki farklılık anlamsız bulunmuştur.

İlaçlarla yapılan klinik araştırmalar masraflıdır. Bu nedenle bu tip çalışmalar ilaç endüstrisi tarafından desteklenir. İlaç endüstrisinin desteklediği çalışmalarda ilacın etkisiz bulunduğu araştırmaların çoğu FDA’e sunulmaz.

İlaçların ciddi yan etkileri vardır. Ne yazık ki bu yan etkilerin ortaya çıkmasında hastaların inanç sistemi pek işe yaramaz.

Aksine mecburen ilaç prospektüsüne yazılan yan etkiler hastalarda bu yan etkilerin çıkma beklentileri yaratır.

Bu etkiye de nocebo etki denmektedir.

Bunu bilmese çıkmayacak yan etkiyi kişi bedeninde gözlemlemeye başlar. Çok yaygın kullanılan hiperaktivite ilacı Ritalin, antidepresen Paxil, şizofreni ilacı antipsikotikler ölümcül düzeyde tehlikelidir.

Yapılan çalışmalar gerçek ilaçlar iyileştirmek için bedende hangi mekanizmayı tetikliyorsa plasebonun da aynı mekanizmayı tetiklediğini göstermektedir. Bu çalışmalardan “yani hastaları kandıralım mı?” gibi bir sonuç çıkarmamak gerekir. Sonuç şudur. Zihinsel düzeyde oluşan iyileşme inancı fiziksel bedende iyileştirici etki yaratmaktadır. O zaman bu zihinsel enerjiyi harekete getiren çalışmalar yapılarak iyileşme sağlamak mümkündür. 


Yorumlar - Yorum Yaz