Dr. Bülent URAN

Kişisel Web Sitesi

Üyelik Girişi
HOLİSTİK SAĞLIK

Holistik Tıp: Geleceğin sağlık yaklaşımı

Geleceğin hastalık reçetelerinden bir örnek

2X5 dakika farkındalık meditasyonu

2x5 dakika EFT çalışması

3x5 dakika imajinasyon

Holistik bütüncül ya da birbirini tamamlayan anlamına alınabilir. Sağlık alanında holistik yaklaşım fiziksel beden, zihin ve ruh arasındaki bütünleşmeyi sağlamak amacıyla kullandığımız bir terimdir. Günümüz modern(!) tıp anlayışı her geçen gün teknolojiyi hastalıkların iyileştirilmesinde daha fazla kullanmaktadır. Doktorlar bu cihazları kullanan birer teknisyene dönmektedir. Kan tetkikleri, görüntüleme teknikleri, ilaçların test edilmesi, ameliyat aletleri, hepsi bilgisayar sistemleri ile çalışmaktadır. Tıbbi tedavi her gün daha pahalılaşmaktadır. Bu nedenle sağlık artık tam anlamıyla ticari bir sektör olmuştur. Doktorlara düşen hastalara bol tetkik istemektir. Hasta bakımı için büyük yatırım yapan hastaneler için ve bu hastanelere malzeme satacak tıbbi cihaz sanayi için sürekli yeni müşterilere ihtiyaç vardır. Müşteri ise yeni hasta demektir. İstatistik olarak bir toplumda hastalık görülme oranı üç aşağı beş yukarı sabittir. Bu sabitlik tıp sanayini tatmin etmez. O zaman yeni talep yaratılması gerekir. Talep değişik şekillerde yaratılır. İlk yöntem yeni hastalıklar icat etmektir. Hastalık icat etmekte psikiyatri her zaman şampiyondur. Her sene onlarca yeni psikiyatrik hastalık keşfedilmektedir(!).

İkinci yöntem hasta olma korkusu salmaktır. Her türlü bedeni basit hislerin bir hastalığın habercisi olabileceği bilim adamları tarafından medyada bol bol işlenerek erken teşhis için sürekli tıbbi kontrol yapılması ve bu tetkiklerde bulunan değişik belirtiler içinde pahalı aşılar yapılması ya da koruyucu değişik ilaçlar alınması önerilir.

Üçüncü yöntem ise doğal biyolojik süreçleri birer hastalık haline getirmektir. Alzheimer ya da menopoz buna örnektir. Bu durumlar içinde yine sürekli ilaç kullanılması tavsiye edilmektedir. Belli yaşın üzerinde değişik durumlar için birçok tarama testleri yapılması da neredeyse zorunluluk haline gelmiştir.

Bu nedenle basit yöntemlerle hastalığın ortaya çıkmasını önleme olasılığı olan ya da mevcut hastalığı ortadan kaldırma potansiyeli olan yöntemler ve yaklaşımlar günümüz tıp sanayi tarafından güçlü bir şekilde engellenmeye çalışılmaktadır. Ama teknoloji birazda ters tepen silah gibi olmuştur. İnternet sayesinde iletişim ve bilgi paylaşımı Dünya için anlık olmuştur. Doğu kökenli olan beden enerjisini dengelemeyi ve ruhsal ve zihinsel sağlığı düzeltmeyi hedefleyen meditasyon, yoga, EFT, hipnoz gibi teknikler hakkındaki bilgi hızla yaygınlaşmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu tekniklerin değişik hastalıkları önlemede veya iyileşmesine katkıda bulunmasıyla ilgili bilimsel araştırmalarda her türlü engelleme çabalarına rağmen hızla artmaktadır. Bu teknikleri uygulayan kurumların oluşturduğu birlikler kendi bilimsel dergilerini çıkarmaya ve araştırmalarını yayınlamaya başlamışlardır. Tüm bilimsel tıbbi araştırmaların özetlerinin yer aldığı data bankası Pubmed’de yoga tedavisi hakkında 1676, farkındalık meditasyonu hakkında 2223, hipnoz hakkında 12333, reiki hakkında 1763 bilimsel yayın bulunmaktadır.

Holistik tıp uygulayıcısı bedenin sadece fiziksel madde olduğu görüşünü reddeder. Madde ve enerji etkileşiminin insan bedeni içinde geçerli olduğunu bilir. Beden enerjisinde oluşan bozuklukların fiziksel hastalıkların nedeni olduğunu kabul ederek beden enerjisini yeniden düzenlenmesini ya da bozulmamasını sağlayacak şekilde odaklanır. Ruhsal hastalıklar ise beden enerji düzenindeki bozuklukların kişinin bedenine olumsuz hisler olarak yansımasından başka bir şey olmadığını bilir. Bu nedenle enerji ve hisler temelli yapılacak zihinsel çalışmalar bir süre sonra bedendeki bozukluğu onarmaya ve kişide iyileşme yönünde bir akışa neden olur. Holistik tıp modern tıbbi uygulamaların enerji ve zihinsel temelli değişim teknikleriyle birlikte uygulanmasına denmektedir.  Gelecekte fiziksel ya da ruhsal sorunları olan kişilerin bu teknikleri kullanması için her hastanede ya da tıp merkezinde yeni birimlerin açılması kaçınılmaz görünmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde hemen her ciddi tıp kuruluşunun halktan gelen talep nedeniyle integratif tıp merkezi mevcuttur. Türkiye’de ise bu tip uygulamaları hastalarında uygulamaya çalışan kişiler hala eleştirilmeye, dışlanmaya ve susturulmaya çalışılmaktadır. Ama bilgi evrenseldir. Bilgi evrendedir. Evrendeki bilgiyi yok saymak devekuşu gibi kafayı kuma gömmekten başka bir şey değildir.